Педагогически колектив

1. Стамена Иванова Дякова – Директор

2. Димитър Нейчев Сачанов – Главен учител

3. Мариана Русева Вълчева – Старши учител

4. Мила Недялкова Братванова – Старши учител начален етап

5. Руска Атанасова Пазачева – Старши учител

6. Светла Ганева Палазова – Старши учител

7. Татяна Димова Петрова – Старши учител

8. Христина Нейчева Кавръкова – Учител ПИГ

9. Калина Желязкова Иванова – Учител по Математика

10. Гергана Димитрова Стоянова – Учител по ФВС

11. Диян Динчев Марков – Учител по АЕ