Поверителност

Защита на личните данни на Основно училище „Антон Страшимиров“, село Дебелт съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Добре дошли!