Обществен съвет

Членове на обществения съвет:

1. Антония Янева – представител на родителите – председател,

2. Юмер Юмер – член;

3. Силвена Костадинова – член;

4. Сергей Стоилов – член.

Резервни членове:

1. Златина Иванова;

2. Мими Китенова.

Добре дошли!