Обществен съвет

Членове на обществения съвет:

1. Антония Янева – представител на родителите – председател,

2. Мими Китенова – представител на родителите;

3. Таня Колева- представител на родителите – секретар на съвета;

4. Сергей Стоилов – представител на Община Средец.

Резервни членове:

1. Златина Иванова – представител на родителите;

2. Светлана Жечева – представител на родителите.

Добре дошли!