Обществен съвет

Отчет на Обществен съвет

Членове на обществения съвет:

1.Златина Добрева Иванова- председател, представител на родителите;

2.Юмер Мехмед Юмер – член, представител на родителите;

3.Силвена Янкова Костадинова –  член, представител на родителите;

4.Йорданка Донкова Христова- член, представител на родителите;

5.Сергей Стоилов – член, представител на финансиращия орган.

Резервни членове

1.Марина Димова Николова  – член на родителите;

2.Иванка Манева Манева – член на родителите;

3.Теодора Иванова Абрашева –  член на родителите.

 

Добре дошли!