Критерии за прием на ученици в първи клас през учебната 2016 / 2017

Критерии за прием на ученици в първи клас през учебната 2016 / 2017
Критерии за прием на ученици в първи клас през учебната 2016 / 2017