Ученически клубове – актуална информация

През учебната 2017/ 2018 година училището ще участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І със следните групи за обучителни затруднения,

„Знам, мога, успявам“;

„Искам да знам и мога“;

„Знаем ли български“;

„Играем и учим“;

„Четем, пишем и се забавляваме“

„Уча математика“.

състав на педагогическия съвет:

Стамена Дякова

Мариана Вълчева – старши учител в НЕ

Светла Палазова- старши учител в НЕ

Мила Братванова – старши учител в НЕ

Татяна Петрова – старши учител в НЕ

Димитър Сачанов – главен учител по история и цивилизации, география и икономика, технологии и предприемачество

Руска Пазачева- старши учител по български език и литература и руски език

Калина Иванова – учител по математика, ИТ, физика и астрономия, БЗО, Химия и ООС

Ганчо Евтимов – учител по ФВС

Диян Марков – учител по английски език