Архив на категория: Събития

Дигитална раница

На 27. 02. 2023 от 13:30 в компютърен кабинет беше представена електронната платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“. Педагогическите специалисти се запознаха с платформата и нейните възможности.

На предстоящи родителски срещи ще бъдат запознати родителите на учениците.

Новата национална платформа за е-уроци дава възможност на учителите сами да създават електронно учебно съдържание – уроци, упражнения, тестове.

Платформата ще е полезна и за родителите, на които ще бъде осигурен достъп. Те ще получават конкретна информация какво учат децата им, как се справят, какви са оценките им и седмичната им програма.

Проект „Развитие на способностите на учениците…“

Училището участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1″ със следните групи:

1. Приложни изкуства
2. Сценични и танцови изкуства
3. Волейбол
4. Хранене и здраве
5. Уча български език
6. Полезна и забавна математика
7. Български език и литература
8. Млади възрожденци
9. Забавна математика
10. Биология, екология и защита на природата

Европейска седмица на спорта 2015