За нашето училище

Основно училище „Антон Страшимиров“ в град Дебелт съществува като институция от времето на османското владичество. Първото училище е било килийно.
След Освобождението за училище е служила малка стаичка под навеса на църквата. Първите ученици постъпват през 1878 г. – това са Тодор Иванов Пъчков, Янаки Нейчев и Иван Димов.

Специална сграда, в която да се помещава училището, е построена през 1884 г. в т. нар. Старо село. Първи учители са Цвятко Джебелов Самсаров и Митко Стоянов.

През учебната 1894 – 1895 г. в селото учителствува писателят Антон Страшимиров, чието име носи днес училището.

През 1913 г. селото се разделя на две части: Старо село и Махалата. През 1925 – 1926 г. се открива училище и в Махалата – в къщата на Иван Дойнов.
Първи прогимназиален пети клас е разкрит през 1928 – 1929 г., който се помещава в дюкяна на Панайот Иванов.

През септември 1937 г. започва строеж на нова училищна сграда (старата част на днешното училище). Сградата е построена през месец юли 1938 г.
След построяването на т. нар. Трета металургична база край селото възниква необходимост от разширение на старата училищна сграда, за да бъдат обхванати всички ученици. През 1987 г. към старата училищна сграда е построен трети етаж и нов корпус, свързан със съществуващата вече сграда.

Добре дошли!