Педагогически колектив

1. Стамена Иванова Дякова – Директор

2. Димитър Нейчев Сачанов – Главен учител

3. Мариана Русева Вълчева – Старши учител

4. Мила Недялкова Братванова – Старши учител начален етап

5. Руска Атанасова Пазачева – Старши учител

6. Светла Ганева Палазова – Старши учител

7. Татяна Димова Петрова – Старши учител

8. Антония Янева – Учител по Математика

9. Доротея Димитрова  – старши учител по ФВС

10. Виолета Христова – Учител по АЕ

11. Валентина Вълкова – старши учител на ГЦОУД

12. Красимира Минева – учител на ГЦОУД

Добре дошли!