Справка за боледуващи от COVID-19

Към настоящия момент 05.10.2021 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ няма болни учители, ученици и служители!