Дигитална раница

На 27. 02. 2023 от 13:30 в компютърен кабинет беше представена електронната платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“. Педагогическите специалисти се запознаха с платформата и нейните възможности.

На предстоящи родителски срещи ще бъдат запознати родителите на учениците.

Новата национална платформа за е-уроци дава възможност на учителите сами да създават електронно учебно съдържание – уроци, упражнения, тестове.

Платформата ще е полезна и за родителите, на които ще бъде осигурен достъп. Те ще получават конкретна информация какво учат децата им, как се справят, какви са оценките им и седмичната им програма.